top of page
Image by Markus Winkler

Nyhetsbrev

Velkommen til det kvartalsvise IODA-nyhetsbrevet - delingsinitiativer for å støtte internasjonalt ortopedisk mangfold

Presidentkolonnen

Hva gjør nyheter

Presidentkolonnen

Hva gjør nyheter

Regional formannskolonne

IODA-komitékolonne

Kommende arrangementer

Podcaster og webinarer

bottom of page