Image by Markus Winkler

Nyhetsbrev

Velkommen til det kvartalsvise IODA-nyhetsbrevet - delingsinitiativer for å støtte internasjonalt ortopedisk mangfold

Presidentkolonnen

Hva gjør nyheter

Regional formannskolonne

IODA-komitékolonne

Kommende arrangementer

Podcaster og webinarer

Nylige mangfoldsrelaterte artikler

Neste IODA-nyhetsbrev

Organisation

Committees

Membership

Contact

Contact your Regional Representative using the member chat function.

View the 2022 IODA Annual Member Meeting recording